Ontstaan van WIG

De zoektocht naar een eigen woning!

In het jaar 2000 hebben een aantal ouders n.a.v. een bijeenkomst van de sociaal pedagogische dienst (SPD) van de gemeente Tilburg (nu MEE) het initiatief genomen om te onderzoeken of er in Goirle een kleinschalige woonvoorziening gerealiseerd zou kunnen worden voor jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Snel was duidelijk dat je voor het realiseren van een dergelijke woonvoorziening 4 partijen nodig had, te weten: 1 Ouders/wettelijk vertegenwoordigers. 2 De gemeentelijke politiek. 3 De regionale woningbouwvereniging(en) 4 Zorginstellingen.

Ad 1:

Samen met een pasbenoemde woningconsulent van MEE werd er een vereniging opgericht van gelijk gestemde ouders. De vereniging kreeg de naam ouderinitiatief Wonen In Goirle (W.I.G.). Vijf jaar van intensieve samenwerking hebben ertoe geleid dat wij ons initiatief ook daadwerkelijk hebben weten te realiseren.

Ad 2:

Met het college van B & W en vooral ook met de sociale dienst van de gemeente Goirle is er veelvuldig overleg geweest. Allereerst de zoektocht naar een geschikte woonlocatie en daarna de zoektocht naar de financiële haalbaarheid van dit alles.

Ad 3:

Toen er overeenstemming was over de bouwlocatie moest er concreet invulling gegeven worden aan het programma van eisen. In goed overleg met de woningbouwvereniging hebben wij heel veel van onze idealen weten te realiseren. Dit is mede mogelijk geworden door een groot aantal fondsen en sponsoren.

Ad 4:

Uitgangspunten van de vereniging WIG waren:

  • Mensen met een handicap hebben recht op een zichtbare en zinvolle plaats in de samenleving, zo normaal waar mogelijk, zo specifiek waar noodzakelijk.
  • Hij die betaalt bepaalt.
  •  

Zorginstellingen werden al in een vroeg stadium benaderd hoe zij dachten aan dit alles invulling te kunnen geven. De marktwerking had immers zijn intrede gedaan in de gezondheidszorg.

 

Eenmaal een keuze gemaakt voor een zorgverlener ging het snel en op 21 december 2006 kregen de bewoners van WIG hun sleutel en was wonen op WIG een feit.